fbpx

Forum ZEN 2.0 Caravan

  • Форум
  • Теми
  • Постови
  • Последен пост
  • Форуми за менторство за млади / Forums for Mentorship for Youth
   [МКД] Здружението за активно вклучување и соодветен третман на лицата со попреченост ИКУАЛИТИ, во рамки на проектот „ZEN 2.0 Караван – Млади лидери на заедницитеˮ , ќе објави 5 повици за млади (16 – 24 год.) од 5 општини, со желба за проактивно делување за промени на општествено релевантни теми. [ENG] The Association for Active Inclusion and Appropriate Treatment of Persons with Disabilities EQUALITY, within the ,,ZEN 2.0 Caravan – Young Community Leadersˮ projects framework, will announce 5 Calls for young people (16 – 24 years) from 5 municipalities, with a great desire for a proactive impact on socially relevant topics.    
  • 5
  • 12
  • пред 2 weeks, 4 days

   Ruzica Stojanovska

Преглед на 1 теми (од вкупно 4)
Преглед на 1 теми (од вкупно 4)
 • Мора да си најавен за да креираш нова тема.

Информацијата не чини ништо, а неинформирањето може да чини и човечки живот!

Дали мислиш дека сме рамноправни?