fbpx

Општина Гостивар – потенцијални решенија

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Постови
  • #4708

   1. Кои позитивни практики кои се применуваат во странство можат да послужат како пример за соочување со предизвикот на големиот број на улични кучиња во Општина Гостивар? Наведете примери од светот и позитивни приказни кои ги истраживте
   2. Групи на социјални мрежи и здруженија кои делуваат во оваа област на територијата на Општина Гостивар (групи или здруженија од Гостивар или од другите градови кои нудат услуги и за Општина Гостивар)
   3. Ваши лични идеи и предлози, што би можело да се превземе како иницијатива за соочување со овој предизвик? (имате слобода да ги изразите сите ваши идеи кои сметате дека би помогнале)

   *РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊАТА: 11.06.2024 година

Viewing 0 reply threads
 • Мора да си најавен да одговориш на оваа тема.

Информацијата не чини ништо, а неинформирањето може да чини и човечки живот!

Дали мислиш дека сме рамноправни?