fbpx

Contact

Contact

Equality is Association for Active Inclusion and Appropriate Treatment of Persons With Disabilities

Информацијата не чини ништо, а неинформирањето може да чини и човечки живот!

Дали мислиш дека сме рамноправни?

Дали си личност со попреченост?